Vi utför både tillfälliga och löpande åtaganden till både privatperson och företag samt organisationer.

I den rådande samhällsutvecklingen finns potentiella och mycket reella risker att ta i beaktning. Dessa risker är riktade såväl mot företag och organisationer som enskilda individer.

Konsultation, Utredning & Särskild Resurs

Konsultationen syftar till att genom en korrekt analys och bedömning identifiera risker och skapa underlag för att kunna hantera den aktuella säkerhetsproblematiken.

Vi har till vårt förfogande kompetenta medarbetare med gedigen erfarenhet av informationsinhämtning och utredningsverksamhet.

Vi tillhandahåller rutinerad personal med internationell erfarenhet från låg- och högriskuppdrag. I vårt nätverk finns konsulter med kvalificerade kunskaper inom respektive specialområde.