Vi tillhandahåller ordningsvakter till nöjesetablissemang som ställer höga krav på service och leverans.

Vi lägger stor vikt i personlig matchning och kundens önskemål.

Vi tror på ett proaktivt, lågintensivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.

Vi är flexibla i vårt arbete och vår målsättning är att lyfta hela verksamhetens yttre profil.

För oss är en varm och trevlig relation mellan våra medarbetare och kunder en självklarhet. Vi arbetar för att skapa en starkt gemenskap till kunden. Regelbunden och lyhörd kommunikation är en stor del av vårt rutinmässiga arbetssätt.