Vi tillhandahåller säkerhetsresurser med ett helhetsfokus och kan leverera dem med kort varsel. Våra medarbetare innehar såväl teoretisk som praktisk erfarenhet ifrån HVB, LSS boenden samt har gedigen säkerhetsbakgrund.